Нобелівський вісник                     

ЗМІСТ

Болгар Т. М., Пачева Н.А.
Місцеві бюджети в умовах децентралізації фінансових ресурсів.  DOI: 10.32342/2616-3853-2018-1-11-1

Дем’янчук Б.О., Косарєв В.М., Маханьков В.А.
Методичні основи оптимізації додаткових запасів матеріальних засобів у системі логістики.
DOI: 10.32342/2616-3853-2018-1-11-2

Zadoia A., Shepotko K.
The role of the state in the context of the global dimension of economic development.
DOI: 10.32342/2616-3853-2018-1-11-3

Задоя О.А.
Зміна впливу економічних циклів на економіку України. DOI: 10.32342/2616-3853-2018-1-11-4

Момот В.Є., Литвиненко О.М.
Застосування рольового підходу та хмарних технологій до вирішення актуальних завдань сучасного наукового менеджменту. DOI: 10.32342/2616-3853-2018-1-11-5

Курінна І.Г., Рябик Г.Є., Білоброва О.В.
Удосконалення системи управління збутовою і асортиментною політикою торговельних підприємств.
DOI: 10.32342/2616-3853-2018-1-11-6

Куцеволова М.В.
Особливості функціонування ринку праці України в сегменті малого та середнього бізнесу.
DOI: 10.32342/2616-3853-2018-1-11-7

Onіshchenko V., Holovchenko Y
Particularites d’audit en France: adaptation de l’experience Francaise aux conditions de l’economie domestique. DOI:10.32342/2616-3853-2018-1-11-8

Pavlova V., Ivanova N.
Hierarchy modeling of the threats of regional economic security. DOI:10.32342/2616-3853-2018-1-11-9

Пестовська З.С.
Фінансова безпека банківської діяльності: сучасні аспекти діагностики. DOI:10.32342/2616-3853-2018-1-11-10

Pruchkivska E., Riabenko G., Chernomaz K.
L’influence de la transnationalization sur la formation du marche agricole de l’Ukraine.
DOI: 10.32342/2616-3853-2018-1-11-11

Top