Нобелівський вісник                     

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Головний редактор

ХОЛОД БОРИС ІВАНОВИЧ

доктор економічних наук, професор, президент Університету імені Альфреда Нобеля

Заступник головного редактора

ЗАДОЯ АНАТОЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

доктор економічних наук, професор (Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро

Відповідальний секретар

ПИЛИПЧАК ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА

Члени редакційної колегії

БОЛГАР ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

доктор економічних наук, професор (Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро)

ВЕЛИЧКО ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (Дніпро, Україна)

ЖИЛІНСЬКА ОКСАНА ІВАНІВНА

доктор економічних наук, професор (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

КРАМАРЕНКО ГАЛИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

доктор економічних наук, професор (Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро)

КУЗЬМІНОВ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

доктор економічних наук, професор (Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро)

МЕЛІХ ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА

доктор економічних наук, доцент (Одеська національна академія харчових технологій)

МИТРОФАНОВА ГАННА ЯКІВНА

доктор економічних наук, доцент (Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро)

МОМОТ ВОЛОДИМИР ЄВГЕНОВИЧ

доктор економічних наук, професор (Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро)

ПАВЛОВА ВАЛЕНТИНА АНДРІЇВНА

доктор економічних наук, професор (Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро)

ТАРАНЕНКО ІРИНА ВСЕВОЛОДІВНА

доктор економічних наук, професор (Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро)

ТКАЧ ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри міжнародного туризму, готельно-ресторанного бізнесу та мовної підготовки Університету імені Альфреда Нобеля (Дніпро, Україна)

ТКАЧЕНКО ВОЛОДИМИР АНДРІЙОВИЧ

доктор економічних наук, професор (Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро)

ХОЛОД СЕРГІЙ БОРИСОВИЧ

доктор економічних наук, доцент

Top