Нобелівський вісник                     

ЗМІСТ

Холод Б.І.
Нобелівські орієнтири людства: миротворчість, наука, просвітництво. DOI 10.32342/2616-3853-2016-1-9-1

Nobel М.
In pursuit of peace. DOI 10.32342/2616-3853-2016-1-9-2

Астахова Е.В.
Преодоление посттравматического синдрома в Украине: роль интеллектуальной  элиты.
DOI 10.32342/2616-3853-2016-1-9-3

Бакіров В.С., Куделко C.М.
Нобелівські лауреати в історії Харківського університету.  DOI 10.32342/2616-3853-2016-1-9-4

Болгар Т. М.
Основні причини виникнення проблемної кредитної заборгованості у банках України на сучасному етапі розвитку економіки. DOI 10.32342/2616-3853-2016-1-9-5

Бочарова Н.В.
Правота и заблуждения относительно интеллектуальной собственности по Джозефу Стиглицу.
DOI 10.32342/2616-3853-2016-1-9-6

Varenik V.N., Рestovskaya Z.S., Opaliichuk A.V.
Modern approaches to development of motor insurance as a means of protection against financial losses.
DOI 10.32342/2616-3853-2016-1-9-7

Галасюк В.В.
О влиянии пропорциональности и квазипропорциональности на распределение благ и результаты экономических расчётов. DOI 10.32342/2616-3853-2016-1-9-8

Garmider L.D., Honchar L.A.
Scientifically-methodical approach to staff potential development. DOI 10.32342/2616-3853-2016-1-9-9

Грущинська Н.М.
Економічна дипломатія як потужний інструмент подолання конфліктогенності країн.
DOI 10.32342/2616-3853-2016-1-9-10

Гуляк О.В., Дем’янчук Б.О., Косарєв В.М.
Оцінка ефективності міжнародних миротворчих операцій в умовах невизначеностей.
DOI 10.32342/2616-3853-2016-1-9-11

Гуторов А.О.
Організаційно-економічні засади залучення господарств населення до інтеграційних відносин.
DOI 10.32342/2616-3853-2016-1-9-12

Задоя О.А.
Доходний цикл та варіанти трансформації заощаджень в інвестиції. DOI 10.32342/2616-3853-2016-1-9-13

Ключник Р.М.
Аксіологічна парадигма як методологічна основа дослідження політичного протесту.
DOI 10.32342/2616-3853-2016-1-9-14

Кузнецова С.А., Кузнецов А.А.
Фінансова система, управлінський облік і контроль майбутнього: теорія хаосу та інформаційна асиметрія.
DOI 10.32342/2616-3853-2016-1-9-15

Lechwar M.
Makroekonomiczne uwarunkowania implementacji odnawialnych zrodel energii w Рolsce.
DOI 10.32342/2616-3853-2016-1-9-16

Pavlova V.A., Orlova V. N.
Human resources in the system of enterprise strategic management. DOI 10.32342/2616-3853-2016-1-9-17

Пасічник Ю.В.
Проблеми ефективного управління державним бюджетом в умовах глобалізації.
DOI 10.32342/2616-3853-2016-1-9-18

Пікалов В.Л., Глуха Г.Я.
Менеджмент знань: методологічний аспект освіти та навчання. DOI 10.32342/2616-3853-2016-1-9-19.

Прошин Д.В.
«Нобелевская премия мира для террористов»: попытка политического анализа.
DOI 10.32342/2616-3853-2016-1-9-20

Резяпов К.І.
Роль макроекономічних чинників валютних курсів в умовах світової фінансової нестабільності.
DOI 10.32342/2616-3853-2016-1-9-21

Рижков М.В.
Мотиваційні переваги випускників вищих навчальних закладів у контексті трудової діяльності.
DOI 10.32342/2616-3853-2016-1-9-22

Сапожников С.В.
Миротворча та просвітницька місія сучасного педагога.  DOI 10.32342/2616-3853-2016-1-9-23

Тараненко І.В., Яременко С.С.
Інноваційна трансформація комплексу маркетингових комунікацій в умовах глобалізації.
DOI 10.32342/2616-3853-2016-1-9-24

Холод Е.Г., Мячин В.Г.
Нечётко-логический подход к оценке политических рисков при разработке стратегии инновационного развития промышленных предприятий. DOI 10.32342/2616-3853-2016-1-9-25

Филиппов Ю.А., Корпан Н.Н., Тютюнник В.М.
Экономическое обоснование диагностики, лечения и предупреждения рака желудка.
DOI 10.32342/2616-3853-2016-1-9-26

Slusarczyk B., Sowa B.
The impact of foreign direct investment on the trends and dynamics of the development of the polish economy – an outline of the problem. DOI 10.32342/2616-3853-2016-1-9-27

Шкура І.С.
Роль соціально відповідального інвестування у забезпеченні сталого розвитку України.
DOI 10.32342/2616-3853-2016-1-9-28

 

РЕФЕРАТИ (ABSTRACTS)
Top