Nobel Herald                                              

CONTENTS

Kholod B., Zadoia A.
Exchange Rate and its Impact on Foreign Economic Activity    

Алсуф’єва О.О.
Концептуальні основи руху національної інноваційної системи   

Воронкова А.Е., Амеліна І.В.
Система організаційної поведінки підприємств в умовах інноваційної конкуренції   

Jourdon Philippe
Two Simplified Models to Explain Monetary Long Cycles Between About 1970 and 2060   

Момот В.Е.
Подходы к интерпретации нелинейных тенденций в развитии макроэкономических систем на основе квантовой логики   

Пикалов В.Л., Шульган И.В.
Основные цели и задачи формирования системы управления знаниями на предприятиях сферы торговли   

Потёмкин С.К.
Украина: экономический кризис и некоторые пути его преодоления   

Ткаченко В.А.
Філософія економіки: природні витоки економічного зростання   

Цегольник П.А.
Миссия образования в глобальном информационном обществе   

Чистилин Д.К.
Принципы самоорганизации и институциональная основа устойчивого развития: случай мировой экономики   

НАУКОВІ ПОВІДОМЛЕННЯ

Бормотова М.В., Небилиця О.А.
Роль та значення інноваційної культури у сучасному світі   

Гончар Л.А.
Стан розвитку роздрібної торгівлі в Україні та Дніпропетровській області   

Горячкіна Ю.В.
Розгортання фінансової кризи в Україні та шляхи її подолання   

Гронська Н.С.
Стан та перспективи розвитку цивілізації в межах метасистеми «Небо-Земля»    

Дробязко С.І.
Yield Management як спосіб стимулювання продажу перевезень та збільшення прибутку авіакомпаній   

Дубинский С.В.
Аутсорсинг как эффективный инструмент повышения конкурентоспособности предприятий в условиях кризиса   

Живко З.Б.
Інноваційна діяльність машинобудівних підприємств: системний підхід до управління безпекою   

Захарова О.В.
Феномен нестаціонарності макроекономічної системи: підходи до моделювання   

Зборовская О.М.
Прогнозирование несостоятельности (банкротства)экономических систем   

Красовська О.Ю.
Еволюція дефініцій соціального маркетингу в контексті соціально-економічного розвитку суспільства    

Кузьменко О.В.
Вплив глобальної фінансової кризи на Україну    

Кузьмінов С.В.
Регулювання ліквідності іноземного капіталу   

Липова Э.Ю.
Влияние глобального экономического кризиса на инвестиционные процессы в Украине   

Литвиненко О.Г.
Роль споживача в умовах інформаційної економіки   

Пестовська З.С.
Роль МВФ у виході з фінансової кризи    

Пушкар О.І.
Ризики підприємницької діяльності та шляхи їх зменшення за умов кластеризації регіональної економіки   

Рогунова С.М.
Інструментарій моделі внутрішнього фінансового контролю процессу соціалізації на регіональному рівні    

Рыбалка П.М.
Зависимость информационных потребностей от стадии жизненного цикла предприятия   

Рижкова Г.А.
Інтернет-комунікація як інструмент міжнародного маркетингу   

Сергеева Е.Р.
Перспективы развития пивного рынка в Украине    

Тімофєєнко Л.П.
Енергетична стратегія України як шлях до ЄС    

Черевко О.Л.
Антикризисное управление затратами предприятия   

Юдіна О.І.
Роль інновацій у розвитку економіки на сучасному етапі    

Яременко С.С.
Еволюція українського рекламного ринку   

Top