Нобелівський вісник                     

ЗМІСТ

Biliavskа Y.
The vital cycle of the organizational culture of the trading enterprises. DOI 10.32342/2616-3853-2017-1-10-1

Валіков В.П., Македон В.В.
Економічна безпека підприємства в концепті процесного управління. DOI 10.32342/2616-3853-2017-1-10-2

Євтушенко О.А.
Визначення стратегії фінансового забезпечення відтворення основних засобів машинобудівних підприємств.
DOI 10.32342/2616-3853-2017-1-10-3

Задоя А.О., Боцула А.П.
Сучасні тенденції дезінтеграційних процесів у ЄС. DOI 10.32342/2616-3853-2017-1-10-4

Крамаренко Г.А., Костюк М.Г.
Формирование стратегии повышения уровня использования производственного потенциала предприятия на основе объектно-ориентированного подхода. DOI 10.32342/2616-3853-2017-1-10-5

Кузьмінов С.В., Лимонова Е.М.
Варіанти інтеграції економіки України з економікою ЄС. DOI 10.32342/2616-3853-2017-1-10-6

Mahdich A., Kravchenko R.
Social Institutions and Economic Growth. DOI 10.32342/2616-3853-2017-1-10-7

Мединська С.І.
Удосконалення системи мотивації персоналу туристичних компаній України в контексті зарубіжного досвіду та культурологічної перспективи. DOI 10.32342/2616-3853-2017-1-10-8

Сілантьєв О.І.
Світові тенденції нагромадження багатства як відображення реалізованого потенціалу розвитку сучасних макроекономічних систем. DOI 10.32342/2616-3853-2017-1-10-9

Смєсова В.Л.
Стадії відтворення економічних інтересів акторів в умовах їх динамічної трансформації.
DOI 10.32342/2616-3853-2017-1-10-10

Шкура І.С.
Соціально відповідальні інвестиції у зарубіжній практиці застосування. DOI 10.32342/2616-3853-2017-1-10-11


РЕФЕРАТИ (ABSTRACTS)

 

Top