Нобелівський вісник                     

ЗМІСТ

Берзон С.Ю.
Теоретичні засади формування поняття «соціально-економічна криза». DOI: 10.32342/2616-3853-2020-1-13-1

Горіна Г.О.
Оцінка культурної складової туристичної інфраструктури Донецького економічного регіону. DOI: 10.32342/2616-3853-2020-1-13-2

Górka М., Ślusarczyk В., Brągiel Е., Torba А.
Development of entrepreneurship in rural areas on the example of agrotourism. DOI: 10.32342/2616-3853-2020-1-13-3

Коваленко В.В.
Теоретико-методичні засади формування стратегії маркетингу банківських інновацій. DOI: 10.32342/2616-3853-2020-1-13-4

Коноваленко А.С.
Методичні підходи до дослідження споживчої поведінки дітей шкільного віку. DOI: 10.32342/2616-3853-2020-1-13-5

Левченко О.М.
Формування політики стимулювання малого та середнього підприємництва в Україні як елемента стійкого розвитку країни. DOI: 10.32342/2616-3853-2020-1-13-6

Lymonova E.M., Mahdich A.S.
Innovation development and investments in Ukraine. DOI: 10.32342/2616-3853-2020-1-13-7

Литвиненко О.М., Приходько К.В.
Проблеми підбору та утримання покоління Z у реаліях кадрового голоду в Україні. DOI: 10.32342/2616-3853-2020-1-13-8

Остапенко В.В.
Лінії попиту і пропозиції золотого, кам’яного, залізного віків і доби інтелектуального капіталу. DOI: 10.32342/2616-3853-2020-1-13-9

Тараненко В.Є.
Аспекти регулювання фондового ринку України за ризикоорієнтованим підходом. DOI: 10.32342/2616-3853-2020-1-13-10

Швець В.Я.
Концепція оцінки адекватності пенсійного забезпечення. DOI: 10.32342/2616-3853-2020-1-13-11

Top