Нобелівський вісник                     

ЗМІСТ  

Азаренков Г.Ф., Дзьобко І.П.
Методичні підходи до управління промисловим підприємством на засадах логістики.  

Білоцерківець В.В.
Дилема економічного розвитку: між альтруїзмом та егоїзмом.   

Воробйова К.О., Горносталева А.В.
Макроекономічні валютні ризики як наслідок виникнення мікроекономічних валютних ризиків.  

Гармідер Л.Д.
Використання принципу суперпозиції для визначення якості розвитку кадрового потенціалу підприємства.   

Zadoia A.
Macroeconomic proportions in the Visegrad countries and Ukraine comparative analysis.  

Кузнецов К.А.
Державне регулювання економіки України: інтеграція соціальних та економічних індикаторів.  

Кузьменко О.В.
Інвестиційний клімат та інвестиційна привабливість регіонів України.  

Кузьмінов С.В.
Стратегія антикорупційних реформ в Україні: міжнародний досвід чи інновація?    

Лимонова Е.М.
Трансрівневе регулювання діяльності ТНК.  

Магдіч А.С.
Вплив соціальних факторів на економічне зростання: вітчизняний аспект.  

Орлова В.М.
Стратегія інноваційного розвитку підприємства.  

Павлова В.А., Хілько А.В.
Щодо умов ведення бізнесу у Дніпропетровській області в контексті рейтингу конкурентоспроможності.  

Романенко О.О.
Аналіз сучасних методів та інструментів стратегічного управління підприємствами.  

Свиридова Е.В., Лежепекова В.Г.
Взаимодействие продуцента и реципиентов привлекательности: сущность и виды.  

Тараненко І.В., Зеленська В.А.
Вплив кон’юнктури світових ринків металургійної продукції на динаміку ВВП України.  

Татаринов В.В., Татаринов В.С.
Проблемы развития малого бизнеса в условиях глобализации.  

 

РЕФЕРАТИ (ABSTRACTS)   

 

Top