Нобелівський вісник                     

ЗМІСТ

Архипенко Т.А., Іванова М.І.
Систематизація визначень поняття «економічна безпека підприємства». DOI: 10.32342/2616-3853-2021-1-14-1

Вареник В.М., Пестовська З.С.
Оптимізація бухгалтерського обліку: BAS чи 1С. DOI: 10.32342/2616-3853-2021-1-14-2

Вороніна В.Л.
Стратегічне управління інноваційним розвитком на державному рівні. DOI: 10.32342/2616-3853-2021-1-14-3

Задоя А.О., Холод С.Б.
Екстенсивне та інтенсивне відтворення: співвідношення факторів економічного зростання. DOI: 10.32342/2616-3853-2021-1-14-4

Задоя О.А., Гончарук Б.О.
Використання бюджетних механізмів регулювання національної економіки у соціально-економічній моделі України. DOI: 10.32342/2616-3853-2021-1-14-5

Момот В.Є., Литвиненко О.М.
Соціально-психологічні проблеми під час впровадження новітніх підходів до організації навчального процесу. DOI: 10.32342/2616-3853-2021-1-14-6

Незгода О.К., Серко В.С.
Як етнічні групи в структурі безробіття впливають на рівень інфляції та індекс промислового виробництва у США. DOI: 10.32342/2616-3853-2021-1-14-7

Рязанова Н.О.
Фінансове забезпечення промислових підприємств на засадах державно-приватного партнерства. DOI: 10.32342/2616-3853-2021-1-14-8

Тараненко І.В., Мішустіна Т.С., Яременко С.С.
Стратегічні інноваційні орієнтири маркетингової комунікаційної діяльності підприємств країн ЄС та України. DOI: 10.32342/2616-3853-2021-1-14-9

Швачич Г.Г., Холод О.Г., Козенкова В.Д.
Особливості розвитку опціонних технологій в умовах цифрової економіки. DOI: 10.32342/2616-3853-2021-1-14-10

Top