Нобелівський вісник                     

ЗМІСТ

Вареник В.М., Шпуряка О.В.
Фінансовий контролінг на підприємстві: інструменти та оцінка результативності. DOI: 10.32342/2616-3853-2019-2-12-1

Górka M., Ślusarczyk B., Woźniak A., Baran J., Brągiel E.
Selected issues concerning quality management in the company. DOI: 10.32342/2616-3853-2019-2-12-2

Задоя О.А., Терещук А.В.
Ретроспективний аналіз становлення фондового ринку України: проблеми та перспективні шляхи розвитку. DOI: 10.32342/2616-3853-2019-2-12-3

Кожубекова А.А.
Современные модели и типы государственного аудита. DOI: 10.32342/2616-3853-2019-2-12-4

Литвиненко О.М.
Аудит знань як засіб підвищення конкурентоспроможності підприємства за умов невизначеності та прискорення інтеграційних процесів. DOI: 10.32342/2616-3853-2019-2-12-5

Магдіч А.С., Лимонова Е.М.
Асиметрія інформації: сфери виникнення та ефекти. DOI: 10.32342/2616-3853-2019-2-12-6

Македон В.В., Валіков В.П., Рябик Г.Є.
Розвиток світового ринку ділових інтелектуальних послуг під впливом економіки 4.0. DOI: 10.32342/2616-3853-2019-2-12-7

Момот В.Є.
Формування політики управління фондоозброєністю промислових підприємств на основі використання апарату виробничих функцій. DOI: 10.32342/2616-3853-2019-2-12-8

Onіshchenko V.Y., Holovchenko Y.Y.
Appels d’offres electroniques comme un pas pour la formation d’un espace économique unique. DOI: 10.32342/2616-3853-2019-2-12-9

Пєстова О.А., Бензарь А.С.
Інформація як фактор виробництва та інструмент інновацій в управлінні підприємством. DOI: 10.32342/2616-3853-2019-2-12-10

Ślusarczyk B., Sowa B., Kalita N.
Kondycja polskiego rolnictwa i czynniki warunkujące jego konkurencyjność. DOI: 10.32342/2616-3853-2019-2-12-11

Top