БОРИС ХОЛОД
Голова редакційної колегії
Ректор
Університету імені Альфреда Нобеля


Шановні колеги, автори та читачі!
Запрошуємо Вас до науково-дослідного співтовариства Університету імені Альфреда Нобеля!

Журнал «Економічний нобелівський вісник» затверджено у Переліку наукових фахових видань України (наказ Міністерства освіти і науки України від 26 травня 2014 р. № 642) і зареєстровано в міжнародних наукометричних базах, Google Scholar, РИНЦ. виходить 1 раз на рік.

Програмні цілі: дослідження і узагальнення актуальних тенденцій циклічної і кризової динаміки світової економічної системи, визначення перспектив її розвитку у цивілізаційному вимірі. Основна мета видання – показати досягнення світової економічної думки, актуалізація досліджень вчених у сучасних економічних умовах.

Матеріали публікуються українською, російською, англійською, польською, шведською, німецькою, іспанською, французькою, італійською мовами.

Приєднуйтесь до нас!

Засновник і видавець:

Університет імені Альфреда Нобеля

Журнал заснований у 2008 році

 

 

nobvis16

ISSN 2312-7600

Архів номерів