Редколегія

Прізвище, ім’я,

по батькові

Основне місце роботи

Посада

Науковий ступінь

Вчене звання

Головний редактор журналу «Вісник Міжнародного Нобелівського економічного конгресу»

Холод Борис Іванович

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

Президент

Доктор економічних наук

Професор

 

Заступник головного редактора

Задоя Анатолій Олександрович

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

Перший проректор з науково-педагогічної роботи

Доктор економічних наук

Професор

Члени редколегії

Агеєв Олександр Іванович

Інститут економічних стратегій РАН (Москва)

Генеральний директор

Доктор економічних наук

Професор

 

Вакарчук Сергій Борисович

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

Завідувач кафедри інформатики та математичних методів в економіці

Доктор фізико-математичних наук

Професор

 

Геєць Валерій Михайлович

Інститут економіки та прогнозування НАН України (Київ)

Директор

Доктор економічних наук

Професор

 

Грінберг Руслан Семенович

Інститут економіки РАН (Москва)

Директор

Доктор економічних наук

Професор

 

Жуков Євгеній Олександрович

Міжнародна академія інноваційного розвитку (Москва)

Директор

Доктор економічних наук

Професор

 

Заман Георг

Інститут національної економіки Румунської академії

Науковий співробітник

Доктор економічних наук

Професор

 

Зірка Віра Василівна

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

Професор кафедри англійської філології та перекладу

Доктор філологічних наук

Професор

 

Крамаренко Галина Олександрівна

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

Професор кафедри фінансів та банківської справи

Доктор економічних наук

Професор

 

Кузнецова Світлана Анатоліївна

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

Завідувач кафедри фінансів та банківської справи

Доктор економічних наук

Професор

 

Кузик Борис Миколайович

Інститут економічних стратегій РАН (Москва)

Директор

Доктор економічних наук

Професор

 

Момот Володимир Євгенович

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

Завідувач кафедри менеджменту

Доктор економічних наук

Професор

 

Павлова Валентина Андріївна

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

Завідувач кафедри товарознавства і торговельного підприємництва

Доктор економічних наук

Професор

 

Петруня Юрій Євгенович

Академія митної служби України

Перший проректор

Доктор економічних наук

Професор

 

Пушкіна Олена Вікторівна

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

Завідувач кафедри права

Доктор юридичних наук

Доцент

 

Тараненко Юрій Карлович

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

Завідувач кафедри економічної кібернетики та математичних методів в економіці

Доктор технічних наук

Професор

 

Тарасевич Віктор Миколайович

Національна Металургійна академія України (Дніпропетровськ)

Завідувач кафедри

Доктор економічних наук

Професор

 

Тарнопольський Олег Борисович

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

Завідувач кафедри прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов

Доктор педагогічних наук

Професор

 

Ткаченко Володимир Андрійович

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

Професор кафедри економіки підприємства

Доктор економічних наук

Професор

 

Чистилін Дмитро Костянтинович

Міжнародний інститут самоорганізації та розвитку імені Саймона Кузнеця (Київ)

Директор підприємства

Кандидат економічних наук

 

Шинкарук Лідія Василівна

Інститут економіки та прогнозування НАН України (Київ)

Завідувач відділу

Доктор економічних наук

Професор

 

Шлюсарчик Богуслав

Жешувський університет (Польща)

Завідувач кафедри

Доктор хабілітований

Професор

Яковець Юрій Володимирович

Міжнародний інститут П. Сорокіна –

М. Кондратьєва (Москва)

Президент

Доктор економічних наук

Професор

Відповідальний секретар

Пилипчак Людмила Василівна

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

Відповідальний секретар наукової редакції

 

  

 

nobvis16

ISSN 2312-7600

Архів номерів