Редколегія

ВІДОМОСТІ
ПРО ЧЛЕНІВ РЕДКОЛЕГІЇ ЖУРНАЛУ «НОБЕЛІВСЬКИЙ ВІСНИК»

kholod11 Борис Іванович Холод,
Голова редакційної колегії,
Президент ЗВО "Університет імені Альфреда Нобеля

з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Основне місце роботи

Посада

Науковий ступінь

Вчене звання

Головний редактор журналу «Нобелівський вісник»

1

Холод Борис Іванович

Університет імені Альфреда Нобеля,
м. Дніпро

 

Президент

Доктор економічних наук

Професор

Заступник головного редактора

2

Задоя Анатолій Олександрович

Університет імені Альфреда Нобеля,,
м. Дніпро

Завідувач кафедри міжнародних економічних відносин та економічної теорії

Доктор економічних наук

Професор

Члени редколегії

3

Болгар Тетяна Миколаївна

Університет імені Альфреда Нобеля,
м. Дніпро

Завідувач кафедри міжнародних фінансів, обліку та оподаткування

Доктор економічних наук

Професор

4

Вакарчук Сергій Борисович

Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро

Завідувач кафедри інформатики та математичних методів в економіці

Доктор фізико-математичних наук

Професор

5

Волкова Наталія Павлівна

Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро

Завідувач кафедри педагогіки та психології

Доктор педагогічних наук

Професор

6

Геєць Валерій Михайлович

Інститут економіки та прогнозування НАН України,
м. Київ

Директор

Доктор економічних наук

Професор

7

Глуха Ганна Яківна

Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро

Проректор із забезпечення якості вищої освіти

Доктор економічних наук

Професор

8

Грінберг Руслан Семенович

Інститут економіки РАН,
м. Москва

Директор

Доктор економічних наук

Професор

9

Жуков Євгеній Олександрович

Міжнародна академія інноваційного розвитку,
м. Москва

Директор

Доктор економічних наук

Професор

10

Заман Георг

Інститут національної економіки Румунської академії

Науковий співробітник

Доктор економічних наук

Професор

11

Зірка Віра Василівна

Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро

Професор кафедри англійської філології та перекладу

Доктор філологічних наук

Професор

12

Кожушко Світлана Павлівна

Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро

Завідувач кафедри міжнародного туризму та мовної підготовки

Доктор педагогічних наук

Професор

13

Крамаренко Галина Олександрівна

Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро

Професор кафедри фінансів та банківської справи

Доктор економічних наук

Професор

14

Кузик Борис Миколайович

Інститут економічних стратегій РАН,
м. Москва

Директор

Доктор економічних наук

Професор

15

Момот Володимир Євгенович

Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро

Завідувач кафедри менеджменту

Доктор економічних наук

Професор

16

Павлова Валентина Андріївна

Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро

Завідувач кафедри товарознавства і торговельного підприємництва

Доктор економічних наук

Професор

17

Паршина Олена Анатоліївна

Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро

Завідувач кафедри економіки та моделювання бізнес-процесів

Доктор економічних наук

Професор

18

Петруня Юрій Євгенович

Академія митної служби України,
м.Дніпро

Перший проректор

Доктор економічних наук

Професор

19

Пушкіна Олена Вікторівна

Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро

Завідувач кафедри права

Доктор юридичних наук

Професор

20

Сапожников Станіслав Володимирович

Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро

Професор кафедри педагогіки та психології

Доктор педагогічних наук

Професор

21

Степанова Ганна Аркадіївна

Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро

Професор кафедри англійської філології та перекладу

Доктор філологічних наук

Професор

22

Тараненко Юрій Карлович

Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро

Завідувач кафедри економічної кібернетики та математичних методів в економіці

Доктор технічних наук

Професор

23

Тарасевич Віктор Миколайович

Національна Металургійна академія України, м.Дніпро

Завідувач кафедри

Доктор економічних наук

Професор

24

Тарнопольський Олег Борисович

Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро

Завідувач кафедри прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов

Доктор педагогічних наук

Професор

25

Ткаченко Володимир Андрійович

Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро

Професор кафедри економіки підприємства

Доктор економічних наук

Професор

26

Холод Сергій Борисович

Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро

Проректор з організації та розвитку науково-інноваційного процесу

Доктор економічних наук

Доцент

27

Шинкарук Лідія Василівна

Інститут економіки та прогнозування НАН України, м. Київ

Завідувач відділу

Доктор економічних наук

Професор

28

Шлюсарчик Богуслав

Жешувський університет (Польща)

Завідувач кафедри

Доктор хабілітований

Професор

29

Щедрова Галина Петрівна

Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро

Завідувач кафедри політології , соціології та гуманітарних наук

Доктор політологічних наук

Професор

30

Яковець Юрій Володимирович

Міжнародний інститут
П. Сорокіна -М. Кондратьєва, м.Москва

Президент

Доктор економічних наук

Професор

Відповідальний секретар

31

Пилипчак Людмила Василівна

Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро

Відповідальний секретар наукової редакції

   

Збір та обробка персональних даних здійснюються відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

До складу редколегії журналу «Нобелівський Вісник» входять 18 докторів наук з відповідної галузі науки, 7 з яких мають трудові відносини з Університетом імені Альфреда Нобеля. Додаються відомості про зовнішніх рецензентів.

Склад редколегії відповідає вимогам наказу Міністерства науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012 р. № 1111.

ПРЕЗИДЕНТ                                                                                              Б.І. ХОЛОД

 

Print ISSN 2616-3853
Online ISSN 2616-4167

Архів номерів