2017

Нобелівський вісник. 2017. № 1 (10)
Титул
Зміст

СТАТТІ

Biliavskа Y.  The vital cycle of the organizational culture of the trading enterprises
Валіков В. П., Македон В. В. Економічна безпека підприємства в концепті процесного управління
Євтушенко О. А. Визначення стратегії фінансового забезпечення відтворення основних засобів машинобудівних підприємств
Задоя А. О., Боцула А. П. Сучасні тенденції дезінтеграційних процесів у ЄС
Крамаренко Г. А., Костюк М. Г. Формирование стратегии повышения уровня использования производственного потенциала предприятия на основе объектно-ориентированного подхода
Кузьмінов С. В., Лимонова Е. М. Варіанти інтеграції економіки України з економікою ЄС
Mahdich A., Kravchenko R. Social Institutions and Economic Growth
Мединська С. І. Удосконалення системи мотивації персоналу туристичних компаній України в контексті зарубіжного досвіду та культурологічної перспективи
Сілантьєв О. І. Світові тенденції нагромадження багатства як відображення реалізованого потенціалу розвитку сучасних макроекономічних систем
Смєсова В. Л. Соціально відповідальні інвестиції у зарубіжній практиці застосування
Шкура І. С. Соціально відповідальні інвестиції у зарубіжній практиці застосування
Реферати

 

Print ISSN 2616-3853
Online ISSN 2616-4167

Архів номерів