2016

Економічний нобелівський вісник. 2016. № 1 (9)

Холод Б.І. Нобелівські орієнтири людства: миротворчість, наука, просвітництво

Nobel М. In pursuit of peace

Астахова Е.В. Преодоление посттравматического синдрома в Украине: роль интеллектуальной элиты

Бакіров В.С., Куделко C.М. Нобелівські лауреати в історії Харківського університету

Болгар Т.М. Основні причини виникнення проблемної кредитної заборгованості у банках України на сучасному етапі розвитку економіки

Бочарова Н.В. Правота и заблуждения относительно интеллектуальной собственности по Джозефу Стиглицу

Varenik V.N., Рestovskaya Z.S., Opaliichuk A.V. Modern approaches to development of motor insurance as a means of protection against financial losses

Галасюк В.В. О влиянии пропорциональности и квазипропорциональности на распределение благ и результаты экономических расчётов

Garmider L.D., Honchar L.A. Scientifically-methodical approach to staff potential development

Грущинська Н.М. Економічна дипломатія як потужний інструмент подолання конфліктогенності країн

Гуляк О.В., Дем’янчук Б.О., Косарєв В.М. Оцінка ефективності міжнародних миротворчих операцій в умовах невизначеностей

Гуторов А.О. Організаційно-економічні засади залучення господарств населення до інтеграційних відносин

Задоя О.А. Доходний цикл та варіанти трансформації заощаджень в інвестиції

Ключник Р. М. Аксіологічна парадигма як методологічна основа дослідження політичного протесту

Кузнецова С.А., Кузнецов А.А. Фінансова система, управлінський облік і контроль майбутнього: теорія хаосу та інформаційна асиметрія

Lechwar M. Makroekonomiczne uwarunkowania implementacji odnawialnych źródeł energii w Рolsce

Pavlova V.A., Orlova V.N. Human resources in the system of enterprise strategic management

Пасічник Ю.В. Проблеми ефективного управління державним бюджетом в умовах глобалізації

Пікалов В.Л., Глуха Г.Я. Менеджмент знань: методологічний аспект освіти та навчання

Прошин Д.В. «Нобелевская премия мира для террористов»: попытка политического анализа

Резяпов К.І. Роль макроекономічних чинників валютних курсів в умовах світової фінансової нестабільності

Рижков М.В. Мотиваційні переваги випускників вищих навчальних закладів у контексті трудової діяльності

Сапожников С.В. Миротворча та просвітницька місія сучасного педагога

Тараненко І.В., Яременко С.С. Інноваційна трансформація комплексу маркетингових комунікацій в умовах глобалізації

Холод Е.Г., Мячин В.Г. Нечётко-логический подход к оценке политических рисков при разработке стратегии инновационного развития промышленных предприятий

Филиппов Ю.А., Корпан Н.Н., Тютюнник В.М. Экономическое обоснование диагностики, лечения и предупреждения рака желудка

Ślusarczyk B., Sowa B. The impact of foreign direct investment on the trends and dynamics of the development of the polish economy – an outline of the problem

Шкура І.С. Роль соціально відповідального інвестування у забезпеченні сталого розвитку України

 

Print ISSN 2616-3853
Online ISSN 2616-4167

Архів номерів